Unia
Europejska

Jak rozpoznać punkt, który wymaga interwencji?

Pomiary dokonywane przez poszczególne sensory S-One stanowią jedną z kluczowych informacji dostępnych w Platformie Inteligentny Dach. Dzięki pomiarom widać, co dzieje się z konstrukcją wybranego obiektu. Wszelkie pomiary odbiegające od normy są sygnalizowane użytkownikowi niezwłocznie. Platforma wysyła powiadomienia w formie wiadomości SMS lub PUSH, jak również email.

Co powinieneś zrobić, kiedy dostaniesz taką wiadomość? Wystarczy, żebyś zalogował się do aplikacji z dowolnego urządzenia, a w Panelu Głównym zobaczysz Powiadomienia dotyczące sensorów, które wykryły przekroczenie ustalonych poziomów bezpieczeństwa.

Jeśli otrzymasz Powiadomienie oznaczone ikoną dzwonka, oznacza to, że jeden z punktów kontrolnych zmienił swój status. W treści Powiadomienia będzie informacja, który sensor wykrył zmianę. Zwróć uwagę na kolor zmiany statusu:

  • z zielonego na żółty lub
  • z żółtego na czerwony.

Dlatego każdorazowo po otrzymaniu Powiadomienia dotyczącego zmiany statusu punktu, powinieneś sprawdzić status pozostałych punktów pomiarowych. Kontrolny monitoring powinien dotyczyć:

  • które z punktów zmieniły status,
  • czy prezentowany trend pomiarów nie wykazuje żadnych niepokojących zjawisk.

Kolejnym krokiem, jaki możesz wykonać jest weryfikacja prognozy pogody dla danej lokalizacji na 48h i 7 dni. Nadchodzące zjawiska atmosferyczne również będą miały wpływ na zarządzany obiekt. Kompleksowa wiedza o pomiarach i pogodzie, pozwoli podjąć Ci najbardziej optymalne decyzje.

Dowiedz się więcej na temat opcji związanych z Powiadomieniami