Unia
Europejska

MOJE LOKALIZACJE

Jeśli zarządzasz więcej niż jedną Lokalizacją, po zalogowaniu się, w Panel Głównym zobaczysz wszystkie Lokalizacje do wyboru. Aby przejść do ekranu konkretnej Lokalizacji kliknij w przycisk „Zobacz szczegóły lokalizacji” w Panelu Głównym.

Niezmiennie po lewej stronie ekranu znajduje się Lista Lokalizacji i Budynków przypisanych do konkretnych już lokalizacji. Dzięki temu możesz szybko przechodzić między Lokalizacjami. Wystarczy rozwinąć pasek, by pojawił się spis budynków znajdujących się w danej lokalizacji. Lokalizacja, która została wybrana w Panelu Głównym jest wyróżniona na żółto.

Widok Lokalizacja to zbiór podstawowych informacji o budynku lub kilku budynkach znajdujących się w wybranej lokalizacji tj.: adres, ale również:

  1. mapa Google Maps z zaznaczonym Budynkiem lub Budynkami w danej Lokalizacji,
  2. aktualna pogoda dla danej Lokalizacji,
  3. lista Budynków znajdujących się w danej Lokalizacji,
  4. Powiadomienia dotyczące danej Lokalizacji

W panelu Lokalizacja możesz przejść do zakładki Powiadomienia, prezentującej spis nieprzeczytanych Powiadomień dla wyłącznie wybranej lokalizacji.

Pozostałe zakładki dotyczą prognozy pogody w opcji 48h lub 7 dni. Aby sprawdzić pogodę na najbliższe 7 dni dla danej lokalizacji, należy kliknąć w przycisk “Zobacz Szczegóły”. Drugą opcją jest kliknięcie bezpośrednio w zakładkę Pogoda na 7 dni.

Jeśli interesuje Cię prognoza pogody na najbliższe 48h, wystarczy kliknąć w przycisk DALEJ. Więcej o tym jak czytać wykresy pogodowe znajdziesz klikając tutaj.