Unia
Europejska

MOJE BUDYNKI

Ten ekran zawiera wszystkie najważniejsze informacje dla danego Budynku, tj.:

 • nazwa budynku,
 • adres budynku,
 • mapa budynku w przybliżeniu,
 • graficznie przedstawiona lokalizacja sensorów zamontowanych w budynku,
 • wykres pomiarów jednego z sensorów,
 • listę wszystkich sensorów w budynku z możliwością filtrowania,
 • powiadomienia dla danego budynku.

Mapa na tym ekranie przybliżona jest tak, abyś mógł szybko zorientować się, gdzie zamontowano sensory. Domyślne ustawienie prezentuje lokalizację wszystkich zamontowanych sensorów w danym budynku. Dopiero opcja filtrowania w Liście znajdującej się poniżej mapy, pokazuje rodzaj sensora, który chcesz zweryfikować. Do wyboru jest wykaz urządzeń S-One, DSW lub obu czujników jednocześnie.

Informacje wyświetlane dla wybranego sensora to:

 • nazwa punktu pomiarowego: np. MOT-05,
 • aktualny status połączenia urządzenia z Gateway: online (zielona kropka obok wartości %) lub offline (kolor czerwony),
 • aktualny poziom ugięcia wyrażony w procentach,
 • ikona symbolizująca rodzaj sensora (S-one lub DSW),
 • kolor ikony wskazuje symbolizuje status punktu pomiarowego i może być: zielony, żółty lub czerwony,
 • czas ostatniego pomiaru: np. 2019-09-06. godzina 13:42:00.

Obok mapy umieściliśmy wykres, który przedstawia historię pomiarów wybranego sensora z ostatnich siedmiu dni. Jeśli przechodzisz do Budynku przez Lokalizację, będzie to wykres dla sensora, który w ostatnim czasie odnotował najwyższą procentową zmianę ugięcia.

Ostatnim zbiorem informacji w Panelu głównym Budynku są Powiadomienia. Jest to zbiór powiadomień dotyczących wyłącznie wybranego budynku. Jeśli chcesz zweryfikować, czy odczytujesz dane z właściwego budynku, zobacz na żółty znacznik w Menu po lewej strony. Budynek, którego dane oglądasz ma szare tło.

Niewątpliwie nawigacja między zakładkami jest prosta. Wystarczy kliknąć w nazwę zakładki, której dane chcesz wyświetlić.

Podsumowując, w panelu Budynku znajdziesz najbardziej szczegółowe informacje dotyczące pracy sensorów w danym budynku, a w efekcie jego bezpieczeństwa. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij w przycisk DALEJ.