Unia
Europejska

Infrastruktura

W tej zakładce zobaczysz rzut techniczny budynku z precyzyjnie zaznaczoną lokalizacją wszystkich zamontowanych w nim sensorów. Możliwe jest też pobranie pliku PDF z rozmieszczeniem sensorów i strukturą okablowania.

Widok zawiera także wykaz wszystkich urządzeń zainstalowanych w wybranym budynku.

Na wykaz składają się następujące informacje:

  • nazwa punktu pomiarowego,
  • status urządzenia,
  • typ urządzenia,
  • numer seryjny urządzenia,
  • czas ostatniej komunikacji.

Dane można dodatkowo filtrować według urządzeń – można wybrać wyłącznie urządzenia S-One lub tylko Detektory Spiętrzenia Wody.