Unia
Europejska

Czym różni się lokalizacja od budynku?

Lokalizacja jest pojęciem znaczeniowo szerszym od budynku. Można zdefiniować ją jako przestrzeń geograficzną, zbiór budynków w danym obszarze. Czyli będzie to grupa budynków znajdująca się w tym samym mieście, parku deweloperskim, logistycznym, strefie inwestycyjnej.

Budynki natomiast przypisujemy zawsze do konkretnej Lokalizacji. Dlatego jeśli posiadasz kilka budynków, w kilku odległych od siebie miejscach, zobaczysz różne Lokalizacje. Dopiero do nich przypiszemy Twoje Budynki.

W przypadku, gdy zarządzasz kilkoma magazynami zlokalizowanymi blisko siebie (np. w jednym parku logistycznym), wszystkie budynki wyświetlą się w formie listy w tej samej lokalizacji.

Możliwe jest też dodawanie kolejnych budynków do istniejącej już Lokalizacji, jak również tworzenie nowej Lokalizacji dla Twojej firmy.

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów jak działa nasza aplikacja, kliknij w link poniżej