Unia
Europejska

Czym różni się lokalizacja od budynku?

Lokalizacja jest pojęciem znaczeniowo szerszym od budynku. Można zdefiniować ją jako przestrzeń geograficzną, zbiór budynków w danym obszarze. Czyli będzie to grupa budynków znajdująca się w tym samym mieście, parku deweloperskim, logistycznym, strefie inwestycyjnej.

Budynki natomiast przypisujemy zawsze do konkretnej Lokalizacji. Dlatego jeśli posiadasz kilka budynków, w kilku odległych od siebie miejscach, zobaczysz różne Lokalizacje. Dopiero do nich przypiszemy Twoje Budynki.

W przypadku, gdy zarządzasz kilkoma magazynami zlokalizowanymi blisko siebie (np. w jednym parku logistycznym), wszystkie budynki wyświetlą się w formie listy w tej samej lokalizacji.

widok lokalizacji w aplikacji

Możliwe jest też dodawanie kolejnych budynków do istniejącej już Lokalizacji, jak również tworzenie nowej Lokalizacji dla Twojej firmy.

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów jak działa nasza aplikacja, kliknij w link poniżej