Unia
Europejska

Gdzie znajdę listę zamontowanych urządzeń?

Aplikacja Platforma Inteligentny Dach opiera się o pomiary dokonywane przez czujniki Sense S-One oraz DSW zamontowane w Twoim budynku. Aby znaleźć listę czujników dla dowolnego budynku, należy w Panelu Głównym wybrać lokalizację.

Przycisk w panelu Lokalizacja - zobacz szczegóły lokalizacji

Następnie, będąc na stronie lokalizacji, należy wybrać pożądany budynek.

Wybór budynku w panelu lokalizacji

Po wyborze budynku, widoczna będzie zakładka „Infrastruktura”.

zakładka infrastruktura w panleu budynku

Po kliknięciu w nią, ukaże się lista wszystkich sensorów zainstalowanych w danym budynku. Będziesz mógł wybrać widok jednego rodzaju sensorów (Sense S-One lub DSW) lub wszystkich na raz. W zakładce „Infrastruktura” widoczny jest spis urządzeń z ich nazwami, aktualnym statusem i typem każdego z nich, numerem seryjnym oraz momentem ostatniej komunikacji z aplikacją Platforma Inteligentny Dach – jak na zdjęciu poniżej.

zakładka infrastruktura w panelu budynku - rzut