Unia
Europejska

Powiadomienia dot. lokalizacji

W zakładce Powiadomienia na poziomie Lokalizacji, zobaczysz listę wszystkich powiadomień dotyczących budynków, znajdujących się w danej Lokalizacji z ostatnich 30 dni. Są to ważne informacje, które mogą wymagać Twojej uwagi.

Na dzień dzisiejszy wyróżniamy trzy rodzaje Powiadomień: dotyczące ugięć, wysokości słupa wody oraz pogody, które oznaczone są specjalnymi ikonami. Wraz z rozwojem aplikacji, zamierzamy rozbudować system o kolejne rodzaje alertów.

Kiedy tworzyliśmy aplikację, naszym głównym celem było, aby Platforma Inteligentny Dach błyskawicznie dostarczała użytkownikowi informacje o stanie jego dachu płaskiego. Dlatego z Powiadomienia możesz odczytać:

  • typ powiadomienia przedstawiony graficznie (dzwonek lub chmura),
  • informację czego dotyczy powiadomienie (np. Zmiana statusu punktu, Istotny opad śniegu),
  • zakres zmiany statusu przedstawiony kolorystycznie – dotyczy wyłącznie powiadomień o Zmianie statusu punktu,
  • data i godzina wysłania powiadomienia,
  • nazwę skrótową punktu, którego dotyczy zmiana i zakres procentowy – dotyczy wyłącznie powiadomień o Zmianie statusu punktu,
  • rodzaj sensora – dotyczy wyłącznie powiadomień o Zmianie statusu punktu,
  • budynek, w którym znajduje się sensor LUB w przypadku alertów pogodowych – budynki, których dotyczy zjawisko atmosferyczne,
  • identyfikator sensora – dotyczy wyłącznie powiadomień o Zmianie statusu punktu,
  • w przypadku, gdy ktoś już zapoznał się z treścią powiadomienia, zobaczysz jego dane personalne.

Jeśli chcesz oznaczyć dane powiadomienie jako przeczytane, kliknij w przycisk „Przeczytane”.

Automatycznie wyświetli się lista wszystkich użytkowników aplikacji, którzy zapoznali się z danym Powiadomieniem.