Unia
Europejska

Powiadomienia dot. budynku

Zakładka zawiera wykaz wszystkich powiadomień dotyczących sensorów zamontowanych w danym budynku. Mogą to być powiadomienia dotyczące ugięć, wysokości spiętrzenia wody, jak również związane z prognozą pogody. W tym miejscu znajdziesz wszystkie Powiadomienia dotyczące danego budynku.

Bez wątpienia, każde powiadomienie to zbiór ważnych informacji:

  • ikona graficzna wskazująca na typ powiadomienia (na zdjęciu poniżej są powiadomienia pogodowe oraz zaznaczone czerwoną ramką – o zmianie statusu ugięcia punktu),
  • data i godzina zaistnienia zdarzenia,
  • precyzyjny opis zdarzenia,
  • rodzaj sensora i jego numer identyfikacyjny,
  • nazwa budynku, w którym zainstalowano wyżej wymieniony sensor,
  • który użytkownik zapoznał się z już danym powiadomieniem.

Ze względu na to, że wyróżniamy trzy typy powiadomień, opisaliśmy je w oddzielnym bloku tematycznym. Jeśli chcesz przejść bezpośrednio do bloku tematycznego o Pomiarach, kliknij tutaj.