Unia
Europejska

PANEL GŁÓWNY

Zaraz po zalogowaniu się do aplikacji Platforma Inteligentny Dach zobaczysz zbiór podstawowych informacji:

  • nazwę Twojej firmy,
  • liczbę dostępnych Lokalizacji,
  • liczbę monitorowanych Budynków,
  • prezentację najważniejszych danych we wszystkich Twoich Lokalizacjach,
  • listę z ostatnimi powiadomieniami,
  • nazwa/adres mailowy zalogowanego użytkownika (na pasku, w prawym górnym rogu).

W skrócie, można powiedzieć, że Panel Główny to zbiór wszystkich Twoich Lokalizacji oraz Budynków. Ilość Budynków w Lokalizacjach oznaczona jest cyfrą, jak na zdjęciu poniżej. Czym różni się Lokalizacja od Budynku możesz przeczytać tutaj.

Każda Lokalizacja jest prezentowana w postaci osobnego modułu. Oprócz aktualnej pogody zawiera również informacje o zmianach statusów punktów pomiarowych, które miały miejsce w Twoich Budynkach. Przykładowo na zdjęciu poniżej prezentowane są ikony zielone (wszystko dobrze) oraz żółte (uważaj, nastąpiły zmiany).

Lista zawiera następujące informację:

  • nazwę skrótową budynku wraz z adresem,
  • zastosowane rozwiązanie: S-One i/lub Detektory Spiętrzenia Wody,
  • liczbę zamontowanych sensorów,
  • maksymalny pomiar zarejestrowany przez sensor – kliknięcie w tę informację prowadzi bezpośrednio do panelu z informacjami o wybranym budynku.

Informacje dotyczące aktualnej pogody, wyświetlane są dla każdej Lokalizacji oraz dla każdego Klienta bez względu na rodzaj posiadanego Pakietu.

Po kliknięciu w przycisk “Zobacz szczegóły lokalizacji”, następuje przekierowanie do panelu wybranej Lokalizacji. Zobaczysz tam szczegóły wszystkich Budynków przypisanych do danej Lokalizacji. W Panelu Lokalizacji możesz też sprawdzić wpływ pogody na Twoje Budynki w ciągu najbliższych 48 godzin lub 7 dni. (UWAGA: usługa dostępna dla wybranych Pakietów).

W Panelu Głównym zobaczysz również najbardziej aktualne powiadomienia dotyczące wszystkich Twoich Lokalizacji. Nieprzeczytane powiadomienie znajduje się na szarym tle, a przeczytane na białym. Dodatkowo, takie Powiadomienie otrzymuje status przeczytanego z adnotacją, kto zapoznał się już z komunikatem.