Unia
Europejska

Jak dodać lub usunąć użytkowników aplikacji smart roof?

Dodawaniem użytkowników oraz ich usuwaniem z konkretnej lokalizacji zajmuje się serwis Sense. Decyzje o dodaniu lub usunięciu użytkowników aplikacji może podejmować osoba wskazana przez Klienta w umowie lub wyznaczony przez Klienta Administrator systemu.  W celu dodania użytkownika prosimy o przesłanie maila z poniższymi informacjami na adres serwis@sense.com.pl:

  • Nazwa Klienta
  • Adres budynku
  • Imię i Nazwisko dodawanej osoby:
  • Adres email dodawanej osoby:
  • Nr telefony komórkowego:
  • Funkacja w systemie: użytkownik/administartor