Unia
Europejska

Powiadomienia o ugięciu

Powiadomienia o ugięciu to typ Powiadomień, które poinformuje Cię o istotnym ugięciu dachu od obciążenia. Obciążenie dachu może mieć miejsce podczas intensywnych opadów śniegu lub deszczu. Każda konstrukcja dachu może bezpiecznie uginać się od obciążenia. W zależności od rodzaju konstrukcji dachu, bezpieczne ugięcia mogą mieć wartość 5, 10 a nawet 40mm.

O tym jakie ugięcie dachu jest bezpieczne decyduje projektant budynku. Platforma Inteligentny Dach mierzy ugięcia w wybranych miejscach (punkty pomiarowe) i powiadamia użytkownika o przekroczeniu bezpiecznych wartości ugięcia. Ponieważ każdy element dachu może uginać się w innym zakresie, Platforma podaje znormalizowane wartości w procentach. Dla przykładu: jeden element dachu może bezpiecznie uginać się 30mm a inny jedynie 20mm. Jeżeli oba elementy ugną się 10mm, to dla pierwszego elementu jest to ugięcie rzędu 33%, a dla drugiego już 50%, co może być sygnałem ostrzegawczym (Platforma prześle powiadomienie o tym zdarzeniu).

Dzięki przedstawieniu ugięcia dachu jako stosunek aktualnego ugięcia do ugięcia dopuszczalnego, możemy łatwo ocenić poziom zagrożenia dla całego budynku lub grupy budynków. W naszej Platformie wyróżniamy trzy przedziały ugięcia, a każdy oznaczyliśmy innym kolorem:

  • zielonym (oznacza, że aktualne ugięcie nie przekracza 50% dopuszczalnego ugięcia),
  • pomarańczowym (oznacza, że aktualne ugięcie mieści się w zakresie  od 50% do 70% dopuszczalnego ugięcia),
  • czerwonym (aktualne ugięcie przekracza 70% dopuszczalnego ugięcia).

Jak działają Powiadomienia? Kiedy je dostaniesz?

Zacznijmy od tego, że każdy z czujników samodzielnie dokonuje pomiaru odległości i kąta pochylenia. Następnie przekazuje dane do Platformy Inteligentny Dach, gdzie są one zapisywane. Kolejnym krokiem jest analiza danych, czyli obliczenie ugięcia dla każdego punktu pomiarowego. Jeżeli obliczone ugięcie jest istotne Platforma wysyła powiadomienia do administratorów budynków. Powiadomienia wysyłamy wg reguł, które gwarantują, że tylko istotne ostrzeżenia przesyłane są do administratorów.

W skrócie:
a/ dostaniesz powiadomienie, gdy zostanie przekroczony próg 50% – dzieje się tak tylko dla pierwszego takiego przekroczenia w danym budynku; 
b/dostaniesz powiadomienie, gdy po 8 godzinach od pierwszego powiadomienia inny punkt przekroczy 50%. Jest to szczególnie przydatne, gdy w budynku zainstalowanych jest 20-30 urządzeń i intensywnie pada śnieg. W takim przypadku, wiele punktów przekroczy 50% w krótkim czasie, dlatego informowanie o każdym przekroczeniu byłoby mało praktyczne.
c/ jeśli nastąpi przekroczenie kolejnego poziomu (70%) dostaniesz powiadomienie zgodnie z zasadą opisaną w pkt. a i b.

Każde Powiadomienie dotyczące ugięcia to zbiór konkretnych informacji:

  • ikona wskazująca na typ Powiadomienia,
  • tekstowa i graficzna ilustracja zmiany statusu punktu – prezentujemy wzrostową zmianę, czyli z zielonego na żółty i z żółtego na czerwony,
  • data i godzina zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę statusu,
  • precyzyjny opis zdarzenia,
  • kto z uprawnionych użytkowników zapoznał się z już danym powiadomieniem i oznaczył je jako przeczytane,

W przypadku braku Powiadomień wyświetla się następujący komunikat:

Taka sytuacja jest możliwa, kiedy jesteś nowym użytkownikiem.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o drugim rodzaju Powiadomień, kliknij w przycisk DALEJ.