Unia
Europejska

Pomiary

Zakładka Pomiary wyświetla wykres historii pomiarów dla każdego sensora zainstalowanego w Budynku. Dane prezentowane są w postaci czytelnego wykresu z podziałem na ostatnią dobę, ostatni tydzień, ostatni miesiąc oraz ostatni kwartał.

Możliwe jest swobodne przełączanie się pomiędzy poszczególnymi sensorami za pomocą jednego kliknięcia. Jeśli potrzebujesz prześledzić historię konkretnego sensora, kliknij a jego nazwę. Następnie wybierz interesujący Cię przedział czasowy.

Progi poszczególnych zakresów oznaczono na wykresie następującymi kolorami: 

  • czarny: poziom wyjściowy 0
  • żółty: 50% maksymalnej wartości
  • czerwony: 70% maksymalnej wartości

Po osiągnięciu kolejnego zakresu, wszyscy administratorzy dostają powiadomienie w formie wiadomości SMS/PUSH i email. Więcej o tym, kiedy wysyłane są powiadomienia możesz przeczytać tu.