Unia
Europejska

Jak czytać wykres dotyczący prognozy pogody?

W Panelu Lokalizacji znajdują się dwie zakładki dotyczące Prognozy Pogody. W każdej zobaczysz wykresy, które w graficznej formie ilustrują przewidywaną aurę.

 1. Wykresy dla prognozy pogody 48 godzinnej jest bardziej szczegółowy i uwzględnia prognozę dla dnia dzisiejszego i dwóch następnych. Dzięki temu możesz szybko przeanalizować:
  • prognozowane maksymalne temperatury ,
  • przewidywany opad deszczu w milimetrach, 
  • prędkość wiatru w km/h, 
  • przewidywany opad śniegu w kg/m2,
  • prognozowane zachmurzenie w %
  • przewidywaną wilgotność w %,
  • prognozowane ciśnienie w hPa.

Wykres słupkowy poziomy prezentuje najważniejsze zjawiska w przedziale godzinowym. Dla każdej godziny przypisany jest wykres przedstawiający pomiar opadu deszczu i śniegu. Jak również ikona z aktualną temperaturą i siłą wiatru. Z pewnością ułatwi Ci to zaobserwowanie, kiedy Twój dach będzie najbardziej narażony na prognozowane zjawiska atmosferyczne.

 1. Prognoza 7-dniowej to dwa wykresy w jednym oknie. Jak widać na wykresach poniżej, oś X zawsze przyjmuje stałą jednostkę czasu – dzień. Natomiast oś Y – wartości dla danego zjawiska.
  Pierwszy wykres prezentuje przewidywaną dobową temperaturę minimalną i maksymalną w postaci wykresu słupkowego. Drugi wykres to wykres słupkowo-liniowy. Słupki określają przewidywane całkowite dobowe opady:
  • deszczu w milimetrach (kolor zielony)
  • śniegu w kilogramach na metr kwadratowy (kolor niebieski),
   Natomiast żółta linia, na tym samym wykresie, określa prognozowaną prędkość wiatru w kilometrach na godzinę w poszczególne dni.

.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Alertach Pogodowych kliknij w link poniżej.

Dowiedz się więcej na temat opcji związanych z Alertami Pogodowymi