Unia
Europejska

Jesienny przegląd dachu płaskiego: na co zwrócić szczególną uwagę?

Artiom Komardin, CSO 30 września 2020 Kategoria: Porady eksperta

W niniejszym tekście podpowiemy Wam, co powinien objąć jesienny przegląd dachu płaskiego. Wyjaśnimy także, dlaczego jest to odpowiednia pora roku na takie działanie. Skorzystajcie z naszego wieloletniego doświadczenia i zadbajcie o stan konstrukcji swoich budynków.

Czytaj więcej

Nadgorliwość popłaca

Być może część z Was już na początku lektury wzruszy ramionami i pomyśli: „Nie ma sensu czytać, przegląd dachu w tym roku mamy już zrobiony”. Przepisy prawa budowlanego, a dokładniej artykuł 62, nakłada na właścicieli budynku obowiązkowy przegląd obiektu przynajmniej raz w roku (dla budynków o powierzchni dachów powyżej 2000 m2 – dwa razy w roku). Wymagane jest też dokonanie takiego przeglądu po wystąpieniu zjawisk atmosferycznych, mogących osłabić konstrukcję budynku. Jednak w sytuacji, gdy rzecz idzie o bezpieczeństwo ludzi oraz sprzętu, warto wykazać się nadobowiązkowością.

Jesień to pora roku charakteryzująca się zwiększoną zmiennością opadów. Do tego dochodzi element ryzyka w postaci spadających liści, które wiatr może z łatwością przywiać na dach. Wykonanie przeglądu dachu zatem w okresie opadania liści jest kluczowe pod względem drożności wpustów dachowych. Bieżąca kontrola wpustów dachowych uchroni nas przed ich zatkaniem (np. przez liście), a przez to przed ryzykiem nagromadzenia się dużej ilości wody na dachu lub utrzymywaniem się zastoisk wody.

Gotowi na zimę

Serwisowanie dachu jesienią ma też taką zaletę, że pozwala nam przyszykować się na zimę. Z tą porą roku wiążą się dwa ryzyka. Pierwsze jest oczywiste: to opady śniegu. Zalegający na dachu biały puch to jedno z bardziej znaczących obciążeń dla konstrukcji budynku. Polecamy Waszej uwadze cykl naszych tekstów o sposobie pomiaru pokrywy śniegu. Drugim ryzykownym elementem są odwilże. Postępująca zmiana klimatu sprawia, że przebieg zimy staje się coraz mniej przewidywalny. Szybkie topnienie śniegu w sytuacji, gdy nasze wpusty dachowe nie działają w pełni sprawnie, może oznaczać kłopot z odpływem powstającej wody.

Takiej groźnej sytuacji zapobiec ma właśnie przezorny, bo wykonany jesienią, przegląd dachu płaskiego.

Im szybciej, tym lepiej

Oprócz wspomnianego już corocznego przeglądu, właściciele budynków wielkopowierzchniowych zobowiązani są przez przepisy prawa budowlanego do gruntownych, dokonywanych co pięć lat przeglądów wielobranżowych. Taka kontrola ma służyć przede wszystkim sprawdzeniu „przydatności do użytkowania obiektu budowlanego”. Szczegółowy przegląd kończy się równie szczegółowym raportem, zawierającym priorytetowe poprawki i usprawnienia, mające być wprowadzone przez zarządców obiektów.

Jeśli zdecydujemy się na wykonanie takiego dużego serwisu właśnie jesienią, zapewnimy sobie odpowiednio dużo czasu na wdrożenie niezbędnych poprawek jeszcze przed nowym sezonem. Nie warto z nimi zwlekać. Zdecydowanie lepiej – bo bezpieczniej i pewniej – jest zdążyć przed wiosną, gdy daje o sobie znać gwałtowna aura. Występujące na przemian ulewne deszcze, niespodziewane burze, opady gradu oraz nierzadkie śnieżyce są poważnym wyzwaniem dla każdego dachu płaskiego.

Jesienny przegląd dachu i jego elementy

Pamiętajmy, że przeglądu dachu może dokonać tylko uprawniony do tego inżynier budownictwa (art. 62 ust. 4). To osoba z uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności. Nie można więc powierzyć tego obowiązku na przykład administratorowi budynku, gdyż w świetle prawa przegląd taki nie będzie ważny.

Istotne jest, aby jesienią zwrócić uwagę na pokrycie dachu. Musimy dowiedzieć się, czy wciąż skutecznie chroni ona konstrukcję dachu przed wilgocią z zewnątrz oraz czy wytrzyma zimowe wielokrotne przechodzenie z temperatury ujemnej w dodatnią.

Konieczne jest także sprawdzenie, czy w konstrukcji budynku nie zalega już woda. Wiąże się to z kontrolą systemu odwadniania, a także weryfikacją drożności wpustów dachowych.

Przydatne narzędzia do codziennej kontroli dachu

Przepisy prawa budowlanego mówią wyraźnie o konieczności regularnych przeglądów dachów płaskich. Jest to uzasadnione tym, że tak uważne przyjrzenie się konstrukcji dachu zapewnia zarządcy budynku pełną wiedzę na temat poziomu bezpieczeństwa w obiekcie. Dziś jednak dostępne są rozwiązania, które dostarczają równie precyzyjnych informacji. I robią to nie raz w roku, ale każdego dnia. To Platforma Smart Roof z modułem pogodowym. Korzystając z Platformy, zapewniacie sobie komplet generowanych na bieżąco danych dotyczących stanu konstrukcji dachu. Jesteście również z wyprzedzeniem informowani o warunkach atmosferycznych, mogących mieć wpływ na Wasze dachy. Tym samym, zapewniacie sobie czas na podjęcie działań prewencyjnych, eliminujących ryzyko katastrofy budowlanej bądź awarii dachu.

Wybór Platformy Smart Roof jako narzędzia do codziennej administracji budynków wielkopowierzchniowych jest także pozytywnie odbierany przez ubezpieczycieli. Traktują oni Platformę jako czynnik w znaczący sposób redukujący ryzyko uszkodzenia dachu. Jeśli nawet wskutek trudnych do przewidzenia zdarzeń dojdzie do tak nieszczęśliwego zdarzenia, użytkownik Platformy Smart Roof ma zdecydowanie większe szanse na otrzymanie sowitego odszkodowania niż zarządca budynku, który z takiego rozwiązania nie korzysta.

Fotowoltaiczny audyt a jesienny przegląd dachu

Nasze branżowe doświadczenie pokazuje, że właściciele budynków wielkopowierzchniowych coraz częściej decydują się na instalację paneli słonecznych jako alternatywnego źródła codziennej energii. Jest to decyzja, która może przynieść duże oszczędności – ale wymaga również poważnych przygotowań. Trzeba mieć przede wszystkim pewność, że nasz dach wytrzyma obciążenie w postaci paneli fotowoltaicznych oraz balastu.

Wykonanie jesienią fotowoltaicznego audytu – będącego w ofercie Sense Monitoring – da nam czas na zaplanowanie tego przedsięwzięcia, między innymi poprzez dostosowanie konstrukcji budynku do zainstalowania paneli. To również dobry moment, aby uwzględnić w budżecie na kolejny krok montaż fotowoltaiki.

Podsumowując, jesień z kilku powodów jest bardzo dobrym momentem na dokonanie technicznego przeglądu dachu płaskiego. Decydując się na niego teraz – w połączeniu z podjęciem decyzji o wdrożeniu Platformy Smart Roof lub przeprowadzeniem fotowoltaicznego audytu, możemy zapewnić sobie spokój na cały kolejny rok. Jeśli nasze argumenty Was przekonały, skontaktujcie się z nami w celu omówienia szczegółów przeprowadzenia takiego przeglądu dla Waszego budynku. Z przyjemnością odpowiemy również na każde Wasze pytanie dotyczące Platformy Smart Roof bądź fotowoltaiki dla dachów płaskich.

Autor

Artiom Komardin, CSO
inżynier budownictwa z pełnym zakresem uprawnień. Absolwent Politechniki Krakowskiej oraz UJF Grenoble. Ekspert w zakresie budynków wielkopowierzchniowych, autor kilkudziesięciu ekspertyz i opinii konstruktorskich. Współzałożyciel oraz wiceprezes firmy Sense Monitoring sp. z o.o. dostarczającej platformę Inteligentny Dach do zarządzania ryzykami dachów płaskich.