Unia
Europejska

Instalacja systemu monitoringu konstrukcji Sense S-One dla Bricoman Jaworzno

12 czerwca 2019 Warning: Undefined variable $post_categories_list_lenght in /usr/home/sense/domains/sense-monitoring.com/public_html/wp-content/themes/sense/includes/pages/class-post-single.php on line 162 Kategoria: Realizacje

Kolejne udane wdrożenie Sense Monitoring, firmy specjalizującej się w nowoczesnych technologiach w zakresie utrzymania budynków wielkopowierzchniowych. Tym razem innowacyjny system do monitoringu konstrukcji dachu Sens S-One został zainstalowany w sklepie Bricoman Jaworzno.

Czytaj więcej

Managerowie Bricoman Jaworzno postawili przed ekspertami Sense Monitoring z konkretnym problemem do rozwiązania. Chodziło o podwyższenie bezpieczeństwa osób pracujących i kupujących w sklepie w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej poprzez monitoring obciążenie dachu i zminimalizowanie ryzyka osiadania fundamentów. Zespół Sense Monitoring zaproponował instalację systemu Sense S-One dla Bricoman Jaworzno. To system oparty na sensorach laserowych działających w płaszczyźnie dachu. Taki sposób pomiaru pozostaje niewidoczny dla osób przebywających w budynku i nie ma zagrożenia że wiązka laserowa może trafić w odwiedzających.

SPRAWNA INSTALACJA

Ze względu na handlowy charakter budynku, prace instalacyjne przeprowadzono w nocy, poza godzinami otwarcia sklepu. Pod dachem zainstalowano osiem sensorów na słupach żelbetowych oraz osiem tarcz pomiarowych rozmieszczonych w środku rozpiętości stalowych dźwigarów dachowych, czyli zgodnie z wytycznymi projektanta konstrukcji. Instalowany przez Sense Monitoring system zasilany jest z instalacji elektrycznej. W wypadku zaniku napięcia, dostępny jest buforowy akumulator, pozwalający na nieprzerwaną pracę.

Co trzy minuty dane z sensorów wysyłane są do serwera zewnętrznego – chmury obliczeniowej. Dzięki temu wyniki pomiarów są aktualne, a zgromadzone dane przechowywane są w bezpiecznym miejscu. Komunikacja z serwerem odbywa się poprzez router GSM poza koniecznością integracji systemu Sense S-One z siecią internetową Bricoman.

Dostęp do danych dla obsługi sklepu umożliwiony jest poprzez aplikację webową. Dzięki niej można sprawdzić aktualny stan wytężenia konstrukcji oraz potwierdzić powiadomienia wysyłane w przypadku przekroczenia ustalonych poziomów alarmowych drogą e-mail oraz SMS.

Dodatkowo zainstalowano repery geodezyjne do pomiarów kontrolnych osiadania fundamentów.

W trakcie sezonu zimowego w Jaworznie miały miejsce intensywne opady śniegu. Pomimo grubej pokrywy śniegowej wskazania systemu były na poziomie 64% dopuszczalnego ugięcia. Dzięki temu użytkownicy mogli czuć się bezpiecznie – nawet bez konieczności podjęcia akcji odśnieżania.

UDANA WSPÓŁPRACA

Jak zaznacza Andrzej Żakowski z Działu Rozwoju firmy Bricoman: Poszukiwaliśmy rozwiązania które sprawi, że będąc w centrali w Warszawie, zyskamy możliwość bieżącej analizy sytuacji na dachach naszych wielkopowierzchniowych sklepów. System Sense S-One przerósł nasze oczekiwania dlatego, że po jego instalacji zaoszczędziliśmy na odśnieżaniu i naprawach membrany dachowej. Planujemy wyposażyć wszystkie nasze sklepy w system do monitoringu konstrukcji Sense S-One.

Artiom Komardin, wiceprezes Sense Monitoring dodaje: Firma Bricoman kieruje się wysokimi standardami bezpieczeństwa oraz wyróżnia się wysoką kulturą techniczną utrzymania swoich budynków. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc w codziennej pracy zespołu Bricoman Jaworzno, dostarczając system do automatycznej kontroli dachów. Wiele się nauczyliśmy dzięki współpracy z dużym podmiotem zagranicznym o strukturze korporacyjnej.