Unia
Europejska

Zmiany klimatyczne a zarządzanie budynkami: komentarz dla pisma „Obiekty”

Artiom Komardin, CSO 27 września 2020 Kategoria: Aktualności

Redakcja pisma „Obiekty”, świetnie znanego i cenionego przez specjalistów zajmujących się zarządzaniem budynkami, poprosiła zespół Sense Monitoring o komentarz na temat wpływu zmian klimatycznych na tę właśnie branżę. Pretekstem do tak postawionego problemu były nasilające się w ostatnim czasie poważne awarie dachów, wywołane gwałtownymi opadami deszczu. Zadania przygotowania eksperckiej odpowiedzi podjął się Artiom Komardin. W […]

Czytaj więcej

Redakcja pisma „Obiekty”, świetnie znanego i cenionego przez specjalistów zajmujących się zarządzaniem budynkami, poprosiła zespół Sense Monitoring o komentarz na temat wpływu zmian klimatycznych na tę właśnie branżę. Pretekstem do tak postawionego problemu były nasilające się w ostatnim czasie poważne awarie dachów, wywołane gwałtownymi opadami deszczu. Zadania przygotowania eksperckiej odpowiedzi podjął się Artiom Komardin.

W swoim tekście udowadnia on, że obecne polskie prawo budowlane nie nadążą za szybko postępującymi zmianami klimatycznymi. Postuluje więc wprowadzenie konkretnych zmian. Miałyby one zmobilizować zarządców budynków wielkopowierzchniowych do skuteczniejszego zapobiegania katastrofom budowlanym czy awariom zagrażającym życiu bądź zdrowiu pracowników i pozostałych osób przebywających na obiekcie.

Całość tekstu przygotowanego przez Artioma Komardina znajdziecie w numerze „Obiekty”.

Autor

Artiom Komardin, CSO
inżynier budownictwa z pełnym zakresem uprawnień. Absolwent Politechniki Krakowskiej oraz UJF Grenoble. Ekspert w zakresie budynków wielkopowierzchniowych, autor kilkudziesięciu ekspertyz i opinii konstruktorskich. Współzałożyciel oraz wiceprezes firmy Sense Monitoring sp. z o.o. dostarczającej platformę Inteligentny Dach do zarządzania ryzykami dachów płaskich.