Unia
Europejska

Przeglądy techniczne budynków wielkopowierzchniowych

12 marca 2019 Kategoria: Porady eksperta

Przeglądy techniczne budynku muszą odbywać się co pół roku. Wymagają tego przepisy (DzU z 2007 r. nr 99, poz. 665), a w razie braków wpisów w książce obiektu budowlanego można narazić się na duże kary. Ale czy dbałość o stan techniczny budynku to tylko dopełnienie formalności? Eksperci Sense Monitoring podpowiedzą, jaki powinien być wzorcowy przegląd, dający gwarancję bezpieczeństwa.

Czytaj więcej

Ustawodawca w tak ważnej materii jak przeglądy techniczne budynków wielkopowierzchniowych nie wymaga wiele więcej. Dlatego przeglądy często bywają dość powierzchowne, a jego użytkownicy – pracownicy, klienci, goście – wierzą, że jest sprawny technicznie oraz bezpieczny. Ale czy nawet najbardziej uważny konstruktor pozna historię budynku na podstawie samych oględzin?

GROŹNE, BO NIEWIDOCZNE

Wiele zmian w substancji budowlanej zachodzi pod wpływem czasu oraz zmiennych warunków atmosferycznych. Niektóre są wywołane ukrytymi wadami materiałów lub błędami montażowymi. Z poziomu posadzki nie sposób dostrzec gołym okiem niedokręconych śrub lub deformacji. Powyższe zdjęcie przedstawia taki właśnie przypadek.

Dlatego wiedza na temat zachowania się konstrukcji pod wpływem różnych obciążeń jest absolutnie kluczowa. Pozwala stwierdzić, czy wytrzymałość konstrukcji jest prawidłowa. Czy w trakcie eksploatacji nie doszło do zdarzeń, które mogły ją osłabić. Ma to szczególne znaczenie dla dachów w budynkach wielkopowierzchniowych. Dlaczego? Gdyż są to budynki narażone na działanie warunków atmosferycznych, przede wszystkim opadów śniegu czy deszczu.

PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH: IM SZYBCIEJ, TYM LEPIEJ

Dostarczenie informacji o pracy konstrukcji w trybie rzeczywistym pozwala zarządcom budynków na wiarygodną ocenę bezpieczeństwa budynku, ludzi oraz mienia. Późniejsza analiza wyników służy do bardziej trafnych zaleceń co do eksploatacji nieruchomości – np. hali, magazynu, centrum logistycznego bądź centrum handlowego.

Na poniższych wykresach przedstawiamy reakcję dachu na dobowe zmiany temperatur. Jeden z wykresów pokazuje wyniki pomiarów ustroju nieuszkodzonego – jako łagodna amplituda termiczna.

wykres dobowych zmian temperatury

INNOWACJE NA RATUNEK

Drugi wykres dotyczy takiego samego ustroju w tym samym budynku, ale z widocznym uszkodzeniem. Jak widać, konstrukcje uszkodzone są bardziej podatne na obciążenia termiczne. Wyniki pomiarów uzyskano w lipcu, kiedy to dach nagrzewa się do kilkudziesięciu stopni w ciągu dnia, by w nocy wychładzać się z równie dużą prędkością. Tak duże wahania temperatury nie pozostają obojętne na dach i jego wytrzymałość.

wykres z obciążeniami termicznymi

Korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych – takich jak system monitoringu konstrukcji od Sense Monitoring – można mieć stały dostęp do krytycznych informacji na temat dachu. Przydadzą się one nie tylko podczas przeglądów technicznych budynków wielkopowierzchniowych.

Podsumowując – przeglądów technicznych wykonywanych przez uprawnionego konstruktora nie wolno lekceważyć. Podczas takiego przeglądu można natomiast zastanowić się nad zdarzeniami z całego okresu użytkowania i zobaczyć o wiele więcej niż widzi ludzkie oko. O dostarczenie takiej informacji można zapytać specjalistów Sense Monitoring – Inteligentne Dachy.