Unia
Europejska

Monitoring konstrukcji: co powinien wiedzieć architekt?

15 listopada 2019 Kategoria: Porady eksperta
monitoring konstrukcji dachu płaskiego

Przy projektowaniu obiektu budowlanego, architekt kieruje się najpierw jego przyszłą funkcją oraz dopasowuje budynek w najbliższe otoczenie. Następnie sięga po takie rozwiązania, aby budynek był nie tylko estetyczny i ergonomiczny ale także bezpieczny w użytkowaniu, ekonomiczny w eksploatacji i niezawodny. Do tego dochodzą obowiązki administracyjno-prawne w postaci surowych i licznych przepisów. Czy wśród nich są zapisy odnośnie stosowania monitoringu konstrukcji?

Czytaj więcej

SKĄD SYSTEM MONITORINGU W PRZEPISACH PRAWNYCH?

Gdybym przytoczył właściwy przepis odnoszący się do tytułowego zagadnienia, jakim jest monitoring konstrukcji, to większość z Was nie przeczytałaby reszty artykułu. Zakładam, że pozostali umarliby z nudów, przedzierając się przez cytowane paragrafy. Dlatego zacznę od wyjaśnienia, dlaczego systemy monitoringu konstrukcji zostały wprowadzone do przepisów budowlanych i do czego właściwie służą.

Nowe zapisy wprowadza się do istniejącej już legislacji zazwyczaj w celu ulepszenia dotychczasowych rozwiązań oraz by nadążyć za postępem technologicznym. Zastanówmy się jednak, jak obecnie sprawowany jest nadzór nad bezpieczeństwem konstrukcji budynków. W rozmowach z zarządcami budynków bardzo często pada to samo stwierdzenie, że tak niezwykle ważna czynność sprowadza się wyłącznie do wizualnego przeglądu konstrukcji. Odbywa się ona raz na pół roku. Ewentualnie zarządzana jest na zasadzie doraźnej weryfikacji w celu upewnienia się, czy budynek nie jest przeciążony, np. przez warstwę śniegu na dachu.

Aby wyeliminować zawodny czynnik ludzki i zagwarantować bezpieczeństwo budynku, stosuje się rozmaite systemy monitoringu np.

  1. system sygnalizacji pożarowej,
  2. monitoring wizyjny,
  3. monitoring konstrukcji.

Trochę więcej miejsca poświęcę ostatniemu zagadnieniu. System monitoringu konstrukcji ma kontrolować wybrane parametry, decydujące o trwałości i niezawodności budynku np. przemieszczeń, ugięć, odkształceń, drgań, osiadań, pionowości etc. Ma nie tylko zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w budynku, ale także służyć do kontroli oraz redukcji kosztów utrzymania budynku.

Przejdźmy teraz do podstawowych cech tego systemu, uznawanego za jedno z najlepszych obecnie dostępnych rozwiązań w zakresie nadzorowania konstrukcji dachu.

MONITORING KONSTRUKCJI POD LUPĄ

Ze względu na możliwość wystąpienia przypadków nagłych zalecamy, aby systemy monitoringu konstrukcji wykonywały pomiary w odstępach nie rzadszych niż co 3 minuty. O tym, dlaczego warto przyjąć taki interwał, niech przekonają Was poniższe przypadki katastrof spowodowanych przez ulewne deszcze. I tak, w Gdańsku w 2015 roku uszkodzeniu uległ duży budynek handlowy. Niemal rok później, bo w listopadzie 2016 roku, zawalił się salon samochodowy w Lublinie. Przyczyną obu katastrof było spiętrzenie wody na dachu i przeciążenie konstrukcji. Tych wypadków można było uniknąć, gdyby firmy zarządzające budynkiem miały aktualną informację o stanie konstrukcji dachu.

Drugim ważnym aspektem systemu monitoringu konstrukcji jest liczba punktów pomiarowych. Podstawowa zasada jest prosta: im większy budynek i im większa powierzchnia dachu, tym tych punktów pomiarowych powinno być więcej. Ale uwaga, nie przesadźmy też w drugą stronę i róbmy z magazynu laboratorium do badania konstrukcji. Dlatego podpowiadamy, że dobrą i sprawdzoną praktyką jest wyposażanie

  • mniejszych budynków w min. 4-5 punktów pomiarowych,
  • a budynków powyżej 10 000 m2 – w co najmniej jeden punkt pomiarowy na każde 1000 m2 powierzchni dachu.

Kolejna dość oczywista sprawa dotyczy realizacji pomiaru bez ingerencji w funkcjonowanie budynku. Mówiąc wprost, rzecz w tym, aby pomiar nie wpływał w żaden sposób na przebywających w budynku ludzi, nie przeszkadzał w normalnym funkcjonowaniu i nie wywoływał fałszywych alarmów.

Wszystkie inne aspekty są już w gestii innych branż. I tak, konstruktor ustala mierzone wielkości fizyczne (np. ugięcie, wychylenie) oraz oblicza wartości dopuszczalne dla wybranych punktów pomiarowych. Administrator sieci natomiast ma za zadanie określenie standardu przesyłu i archiwizowania danych np. do chmury obliczeniowej lub do BMS.

Podsumowując, mamy trzy ważne cechy o których trzeba pamiętać przy decyzji o wyborze systemu monitoringu konstrukcji:

  1. częstotliwość pomiarów – nie rzadziej niż co 3 minuty,
  2. ilość punktów pomiarowych adekwatna do wielkości budynku,
  3. brak ingerencji w funkcjonowanie budynku.

PRAWNE WYJAŚNIENIE

Na koniec podaję zapis, który można odnaleźć w Warunkach Technicznych, a określający, jakie obostrzenia muszą spełnić budynki i ich usytuowanie.

Paragraf 204 [Stany graniczne nośności i przydatności do użytkowania]

ust. 7 Budynki użyteczności publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi do przebywania znacznej liczby osób, takie jak: hale widowiskowe, sportowe, wystawowe, targowe, handlowe, dworcowe powinny być wyposażone, w zależności od potrzeb, w urządzenia do stałej kontroli parametrów istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji, takich jak: przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w konstrukcji.

Co ciekawe, pomimo tego, że powyższy zapis dotyczy budynków użyteczności publicznej, zdecydowana większość budynków, w których zainstalowano system do monitoringu konstrukcji Sense S-One to obiekty przemysłowe. Czy domyślacie się, dlaczego tak jest?

Jeżeli jesteś architektem i projektujesz galerię handlową, halę sportową lub obiekt przemysłowy o dużej powierzchni dachu, sprawdź jak możesz podnieść jego bezpieczeństwo za pomocą systemu do monitoringu konstrukcji Sense S-One.