Unia
Europejska

Sense Monitoring zostało partnerem Areny Produkcji (nowy termin)

10 marca 2020 Kategoria: Aktualności
Arena+Produkcji+nowy+termin

17 czerwca 2020r. we Wrocławiu odbędzie się już VII edycja konferencji Arena Produkcji organizowanej przez wydawnictwo Eurologistics. Nasza firma została Partnerem tego wydarzenia. Zapraszamy do Wrocławia.

Czytaj więcej

Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. Idąc za słowami Heraklita z Efezu podąża wiele firm, a jak wiadomo – motywacji do zmian nie brakuje. Nie są nimi tylko wymogi Klientów, pogoń za konkurencją lecz przede wszystkim stały proces zmierzający do poprawy własnych produktów, usług oraz kultury organizacyjnej.

SENSE MONITORING WSPIERA ARENĘ PRODUKCJI

Sense Monitoring jako partner wydarzenia od początku działalności wpisuje się w taki sposób działalności. Codziennie pracujemy nad jakością i ulepszaniem dostarczanego przez nas systemu do zarządzania ryzykami dachów płaskich.

Arena Produkcji to konferencja, która rokrocznie zyskuje coraz większe uznanie wśród jej uczestników. Jej celem jest zaproszenie do uczestnictwa oraz branżowej integracji menedżerów firm produkcyjnych, a także ekspertów związanych ze środowiskiem produkcji i otoczeniem fabryk.

PROGRAM KONFERENCJI

Tematem przewodnim konferencji jest transformacja biznesu rozumiana jako motywacja stojąca za zmianami zachodzącymi w fabrykach może mieć źródła wewnątrz lub na zewnątrz firmy. Część organizacji musi dostosować się do wymogów swoich klientów lub też gonić za konkurencją, Dla innych transformacja to naturalny proces, wynikający z nieustannego dążenia do poprawy swoich działań i kultury organizacyjnej. Nie brakuje też jednak takich firm, dla których gruntowne zmiany nie są już opcją, ale jedynym sposobem na wyjście z patowej sytuacji, w jakiej postawiły je trudna sytuacja na rynku pracy, rosnące koszty czy też nadchodząca recesja.

Na przykładzie doświadczeń szeregu producentów jasno widać, że nie każda przynosi spodziewane efekty. Tym bardziej warto wybrać się do Wrocławia i przekonać się, co osiągnęli pionierzy produkcyjnej transformacji, jakie działania okazują się wysoce skuteczne oraz gdzie kryją się źródła oszczędności. Spotkania w szerokim gronie ekspertów i reprezentantów firm produkcyjnych, dzielących się swoimi doświadczeniami z różnych środowisk, zwiększają szanse na wybranie właściwej drogi działania. Organizatorzy zadbali o to, by zapewnić dogodne okazje do kameralnych spotkań, podczas których można szerzej podyskutować o wybranych zagadnieniach.

CO MOŻNA ZYSKAĆ PODCZAS WYDARZENIA?

Arena Produkcji ma wspomóc uczestników w opanowaniu takich zagadnień jak optymalizacja procesów w fabryce, mądre i skuteczne wykorzystywanie nowoczesnych technologii, rozwój umiejętności menedżerskich czy też umiejętne tworzenie synergii między działalnością fabryki a całym łańcuchem dostaw.

W trakcie sesji plenarnej będziemy mówili m.in. o zastosowaniu predykcji w utrzymaniu ruchu. Możliwość przewidywania awarii i zapobieganie ich występowaniu to jedna z najciekawszych perspektyw, jakie stwarza fabrykom Przemysł 4.0. Zbieranie danych, ich automatyczna analiza z pomocą algorytmów sztucznej inteligencji a także odpowiednie działania są w stanie niemal w całości wyeliminować problem, jaki stanowią przestoje produkcyjne.

Link do źródła: https://www.facebook.com/watch/?v=2576905475898519ukcji