Unia
Europejska

Fotowoltaika na dachach płaskich. Część pierwsza: obecny stan i przyszłość fotowoltaiki w Polsce.

Artiom Komardin, CSO 27 kwietnia 2020 Kategoria: Fotowoltaika
Fotowoltaika na dachach płaskich

Jeśli interesujecie się fotowoltaiką i rozważacie wykorzystanie tego odnawialnego źródła energii dla swojej firmy, mamy dla Was dobrą wiadomość. Zespół Sense Monitoring przygotował dla Was cykl fachowych tekstów, które pozwolą Wam poznać najważniejsze zagadnienia instalacji fotowoltaicznych. Chcemy pomóc Wam podjąć najlepszą dla Was decyzję dotyczącą zastosowania paneli słonecznych. Śledźcie więc naszego bloga – to tu ukazywać się będą kolejne teksty.

Czytaj więcej

W naszym cyklu skoncentrujemy się na dachach płaskich jako wciąż rzadkim podłożu do montażu instalacji fotowoltaicznych. Dachy płaskie wymagają innego traktowania niż instalacje fotowoltaiczne na dachach skośnych lub na gruncie. Wszak pod nimi znajduje się często kosztowny towar lub produkcja.

Nasz poradnik rozpoczynamy od wskazania Wam kluczowych trendów, dzięki którym fotowoltaika staje się jednym z najważniejszych odnawialnych źródeł energii w Polsce.

W następnej kolejności poruszymy takie kwestie jak opłacalność inwestycji, procedury administracyjne oraz planowanie. Obiektywnie omówimy dostępne rozwiązania dla dachów płaskich i wskażemy najważniejsze aspekty ochrony przeciwpożarowej. Fotowoltaika na dachach płaskich to temat wymagający uważnego przyjrzenia się.

TREND #1: KRAJOWE UWARUNKOWANIA PRAWNE A FOTOWOLTAIKA NA DACHACH PŁASKICH

Jeszcze jakiś czas temu wykorzystywanie energii słonecznej było utrudnione z powodu obowiązujących w naszym kraju przepisów prawnych. Decyzją rządu RP, cały sektor odnawialnych źródeł energii był marginalizowany. Zyskiwały na tym konwencjonalne metody wytwarzania energii. Jednak wdrażane od 2019 roku nowe przepisy, a także nowelizacje już tych obowiązujących, sprawiają, że sięganie po panele słoneczne oraz inne rozwiązania nastawione na produkcję zielonej energii staje się coraz prostsze. Także dla przedsiębiorców, zakładów przemysłowych oraz zarządców budynków wielkopowierzchniowych. Kluczową nowością jest umożliwienie przedsiębiorcom uzyskanie statusu prosumentów energii. Pozwala na to ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Dzięki temu, zakłady mogą nie tylko wykorzystywać na własne potrzeby wyprodukowaną dzięki panelom słonecznym energię. Mają również prawo do sprzedaży jej (o ile produkcja energii nie jest główną działalnością firmy). Podmioty gospodarcze ubiegają się o status prosumenta na takich samych zasadach co osoby fizyczne. Podstawowe różnice między prosumentem a producentem energii omówimy w kolejnym odcinku naszego blogowego cyklu.

O tym, że fotowoltaika jest traktowana przez rządzących poważnie, dowodzą również dokumenty strategiczne przyjmowane przez administrację centralną. Należy tu przede wszystkim wspomnieć o „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.” W dokumencie tym znajduje się wyraźna deklaracja, że polskie władze będą intensyfikować starania na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki. Padają konkretne obietnice: Polska deklaruje osiągniecie 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r. (zużycie razem w elektroenergetyce, ciepłownictwie i chłodnictwie oraz na cele transportowe).

Takim bardzo konkretnym dowodem na wcielanie w życie powyższych zapowiedzi, jest sprawnie działający program dotacji „Mój prąd”. O dofinansowanie na instalację fotowoltaiki można ubiegać się za pomocą elektronicznego wniosku. W pierwszym naborze złożono ich 3,4 tysiąca. Do rozdania pozostaje jeszcze ok. 97% budżetu, co czyni z programu „Mój Prąd” jedno z ważniejszych źródeł na rozwój fotowoltaiki.

TREND #2: POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ

I to właśnie o wspólnotowych priorytetach trzeba także wspomnieć, wskazując na kluczowe bodźce do rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Do świętej trójcy priorytetowych obszarów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej należy bowiem wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w globalnym zużyciu energii. Za konkretny cel obowiązujący w całej Unii Europejskiej przyjęto, że w 2020 r. udział OZE powinien wynieść 20%, a na koniec 2030 r. sięgnąć 32% (źródło: załącznik do dyrektywy 2009/27/WE w sprawie promowania wytwarzania energii z odnawialnych źródeł).

W ślad za takimi deklaracjami idą konkretne finanse. To dzięki nim, rozdysponowanym pomiędzy 27 krajów należących do Wspólnoty, możliwe jest budowanie słonecznych elektrowni oraz instalowanie paneli fotowoltaicznych. Tym samym, wpływ Unii Europejskiej na rozwój rynku energii słonecznej w Polsce powinno się analizować na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to wpływ instytucjonalny, motywujący władze centralne i lokalne do stymulowania wykorzystywania słonecznych promieni. Druga płaszczyzna to wpływ finansowy, czyli uruchamianie przez Unię narzędzi pomocowych, służących m.in. do budowy instalacji fotowoltaicznych.

TREND #3: ZMIANY KLIMATYCZNE

To jasne jak słońce: klimat się ociepla, rosną średnie temperatur, zwiększa się liczba dni słonecznych. Tym samym, łatwiej i efektywniej jest wytwarzać energię za pomocą paneli fotowoltaicznych. Jeszcze kilka lat temu wyprodukowanie 1 kilowatogodziny energii przy użyciu słonecznych promieni było znacznie bardziej skomplikowane. Dlaczego więc nie skorzystać z obecnej sytuacji? Fotowoltaika na dachach płaskich to idealne rozwiązanie, aby tak zrobić.

Tym bardziej, że zachodzące na naszych oczach zmiany mają także jeszcze jeden wymierny efekt. Podnosząca się temperatura niekorzystnie wpływa na konwencjonalne urządzenia do produkcji energii. Przegrzewają się one, nie nadążają z wytwarzaniem prądu, przez co przerwy w jego dostawie – tzw. blackouty – stają się coraz powszechniejsze. Zwłaszcza latem. Inwestycja w panele fotowoltaiczne montowane na dachu płaskim daje więc także niezależność w dostępnie do energii elektrycznej, niezbędnej do prowadzenia stałej produkcji i innej działalności gospodarczej.

TREND #4: OCZEKIWANIA KONSUMENCKIE A FOTOWOLTAIKA NA DACHACH PŁASKICH

Nie bez znaczenia dla upowszechnienia fotowoltaiki będzie też coraz silniejsza presja społeczna. Konsumentom zależy na tym, by coraz więcej firm stawało się ekologicznymi i włączało się w działania na rzecz ochrony środowiska. Dla zakładów, fabryk, centrów logistycznych czy galerii handlowych coraz ważniejszym elementem na rzecz kreowania pozytywnego wizerunku będzie właśnie chwalenie się stosowaniem paneli fotowoltaicznych. Już dziś widać, że aspekt ekologii staje się bardzo ważnym elementem marketingowej gry, prowadzonej w celu przekonania do siebie klientów. Jeśli więc jednym z kryteriów konsumentów lub partnerów staje się kryterium dbania o naturę, warto rozpatrywać instalacje w panele fotowoltaiczne jako inwestycję wizerunkową i dającą przewagę nad konkurencją.

Już pierwszy tekst naszego cyklu dla instalacji fotowoltaicznych na dachach płaskich pokazuje, jak ciekawy, wielowątkowy oraz rozwojowy jest ten temat. Widać też, że panele fotowoltaiczne stanowią ważny element polityki energetycznej Polski i będzie poświęcać się mu coraz więcej uwagi. Tym bardziej zachęcamy do dalszego i regularnego śledzenia naszych kolejnych artykułów. Dowiecie się z nich praktycznych rzeczy, ułatwiających inwestowanie w fotowoltaikę na dachach płaskich.

Macie jakieś pytania dotyczące paneli fotowoltaicznych? Chcielibyście omówić z nami jakieś konkretne zagadnienie odnośnie fotowoltaiki? Skontaktujcie się z nami. Odpowiemy na każdego Waszego maila.

Autor

Artiom Komardin, CSO
inżynier budownictwa z pełnym zakresem uprawnień. Absolwent Politechniki Krakowskiej oraz UJF Grenoble. Ekspert w zakresie budynków wielkopowierzchniowych, autor kilkudziesięciu ekspertyz i opinii konstruktorskich. Współzałożyciel oraz wiceprezes firmy Sense Monitoring sp. z o.o. dostarczającej platformę Inteligentny Dach do zarządzania ryzykami dachów płaskich.