Unia
Europejska

Po jedenaste: nie daj się zaskoczyć

Artiom Komardin, CSO 30 lipca 2020 Kategoria: Porady eksperta, Śnieg na dachu, Woda na dachu
sensor DSW na deszcz

Pracując w branży związanej z inteligentnym zarządzaniem bezpieczeństwa dachów płaskich, spotkaliśmy się z wieloma sytuacjami. Nasi klienci zmagali się ze zróżnicowanymi, niepowtarzalnymi wyzwaniami. Dlatego coraz mniej rzeczy jest nas w stanie zaskoczyć.

Czytaj więcej

Dziś to my chcemy dzielić się z Wami naszą wiedzą. Tematyka mało znana, nierozpowszechniona, a mimo to kluczowa dla bezpieczeństwa przebywających w budynkach pracowników i sprzętów. Ale nie zależy nam tylko na nagłośnieniu takich kwestii, przede wszystkim chcielibyśmy podpowiedzieć Wam, jak się na nie przygotować. A można to zrobić dzięki naszym dwóm produktom flagowym: sensor Sense S-One i sensor DSW.

Dura lex, sed lex

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że prawo budowlane pozostaje dla wielu z nas fundamentalnym aktem prawnym. Wydawać by się mogło, iż akurat ten akt prawny jest doskonale znany. Ale czy na pewno? Zwróćmy uwagę na artykuł 61 – aktualny szczególnie w okresie dotykających nas zawirowań klimatycznych. Jego zapis nakłada na właścicieli budynków obowiązek „bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury”.

Co ów zapis oznacza w praktyce? Przede wszystkim wynika z niego, że zapewnienie bezpieczeństwa przez właściciela lub zarządcę nie ogranicza się ani nie kończy na wybudowaniu obiektu, który przetrwa ulewne deszcze, opady śniegu lub inne zjawiska. Artykuł 61 oznacza, że konieczne jest:

  • bieżące kontrolowanie stanu budynku – a zwłaszcza dachu;
  • dysponowanie aktualną wiedzą o stanie budynku;
  • podejmowanie działań mających zwiększać poziom bezpieczeństwa.

Bieżące kontrole – co to oznacza?

Każdy budynek musi przejść regularny, coroczny przegląd techniczny. Ustawodawca nakłada na właścicieli i zarządców obowiązek zapobiegania pogarszaniu się „właściwości użytkowych i sprawności technicznej” budynków. Ale zgodnie z pkt.2 artykułu 61, takie przeglądy powinny odbywać się także wtedy, gdy obiekt zostanie poddany działaniu „czynników zewnętrznych”. Czyli, mówiąc w skrócie: wielkiej i gwałtownej ulewy, długotrwałych opadów, trąby powietrznej lub innych zjawisk pogodowych, które stają się coraz powszechniejsze w Polsce.

Czy takie kontrole się odbywają? Wiemy z własnego doświadczenia, że nie. Nie ma zwyczaju, aby po przejściu nawałnicy zweryfikować bezpieczeństwo użytkowania budynku. Nie jest najważniejsze to, że takie zaniedbanie pozostaje niezgodne z prawem zdefiniowanym we wspomnianym artykule ustawy o Prawie budowlanym. O wiele ważniejsze jest to, że niewystarczająca kontrola przekłada się na niższy poziom bezpieczeństwa dla osób oraz mienia w danym budynku.

Aktualna wiedza o stanie obiektu

Efektem tak prowadzonych kontroli jest to, że zarządca budynku dysponuje precyzyjną wiedzą o stanie obiektu. Wie, co wymaga naprawy czy inwestycji. Wie również, jak jego budynek znosi różne nieprzewidywalne zjawiska np. oberwanie chmury czy długotrwałe opady ciężkiego śniegu. To daje mu komfort pewności, że czuwa nad wszystkim. Ten stan jest pochodną nie tylko kontroli inicjowanych po „wystąpieniu czynników zewnętrznych”. Równie wartościowych informacji dostarczają technologicznie zaawansowane narzędzia do bezpiecznego zarządzania budynku. Rozwój bezawaryjnie działających technologii bezprzewodowych, niezawodne chmury zapewniające dostęp do nieograniczonej ilości danych, wreszcie – smartfony o dużej mocy obliczeniowej, mogące udźwignąć każdą aplikację. To wszystko stanowi zestaw narzędzi do inteligentnego zarządzania bezpieczeństwem budynków, w tym dachów płaskich.

Rozwiązania z sensem, czyli Sense S-One i sensor DSW

W Sense Monitoring stworzyliśmy narzędzie, który w pełni odpowiada na obowiązki zdefiniowane przez wspomniany artykuł 61. To Platforma Inteligentny Dach, która umożliwia kontrolę stanu konstrukcji w dowolnej chwili. Przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu dostarcza bieżących informacji o dachu. W związku z tym z wyprzedzeniem informuje o zjawiskach pogodowych mogących mieć wpływ na poziom bezpieczeństwa w budynku.

Sensory Sense S-One służą do precyzyjnego monitoringu ugięć konstrukcji. Innym typem sensorów jest sensor DSW. Kontrola wpustów dachowych dostarcza wiedzy o ilości wody gromadzącej się na dachu oraz czasie występowania zastoisk wodnych. Dane z obu typów sensorów trafiają właśnie na Platformę Inteligentny Dach. Co ważne, Platforma może służyć do zarządzania siecią budynków z poziomu aplikacji mobilnej lub webowej. Jej najnowszą opcją jest prognozowanie pogody, co dodatkowo redukuje to, co do tej pory było nieprzewidywalne i mogło zaskoczyć. Poniższa grafika przedstawia zarejestrowane spiętrzenia wody dochodzące do 120-180 milimetrów. Odpowiada to 120-180 kilogramów na 1 metr kwadratowy, czyli wielokrotności obciążenia śniegiem na jakie został zaprojektowany dach.

Właśnie po takich opadach powinna być przeprowadzona kontrola bezpiecznego użytkowania zgodnie z pkt. 4) ust 1. Art 62 Ustawy Prawo Budowlane.

Nie dać pretekstu ubezpieczycielowi

Co roku, w okresie od wiosny do jesieni dochodzi do kilkunastu poważnych zdarzeń budowlanych w Polsce. Pod wpływem deszczu zrywane są dachy, zalewane budynki, przeprowadzane są ewakuacje klientów lub pracowników. Z powodu awarii dachu konieczne jest wstrzymanie produkcji lub innych działań biznesowych. Postępujące zmiany klimatyczne mogą tylko pogłębić ten stan rzeczy. Dlatego artykuł 62 ma sens. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest się przygotowanym do jego wypełnienia. Z chęcią pomożemy Wam w takim doposażeniu Waszych budynków, aby były gotowe nie tylko do zrealizowania obowiązków zawartych w wyżej wymienionym artykule – lecz także aby były gotowe na wszelkie inne niespodziewane zdarzenia.

Nasze wsparcie w postaci Platformy Inteligentny Dach przygotuje Was też na spotkanie z ubezpieczycielem. Jeśli już dojdzie do nieprzyjemnego zdarzenia w postaci awarii dachu płaskiego, ubezpieczyciel z pewnością będzie weryfikował Waszą postawę oraz działania zapobiegawcze. Jeśli dojdzie do wniosku – na podstawie historycznych danych meteorologicznych oraz zapisów z Waszej technicznej książki budynku – że zaniedbaliście zapisów artykułu 62, wówczas z pewnością odmówi Wam ubezpieczenia. Nie będziecie mogli zrekompensować sobie remontu dachu czy odrobienia finansowych strat, powstałych wskutek przymusowych przestojów w pracy. Jeśli jednak wykażecie mu, że budynek został przez Was wyposażony w Platformę Inteligentny Dach, która pozwala de facto na codzienne przeglądy techniczne, wówczas będzie mu naprawdę trudno przedstawić argumenty dowodzące Waszych zaniechań.

Jeżeli chcecie zadbać o swój dach w inteligentny sposób stosujcie nie tylko sensory Sense S-one, ale również sensor DSW.

Autor

Artiom Komardin, CSO
inżynier budownictwa z pełnym zakresem uprawnień. Absolwent Politechniki Krakowskiej oraz UJF Grenoble. Ekspert w zakresie budynków wielkopowierzchniowych, autor kilkudziesięciu ekspertyz i opinii konstruktorskich. Współzałożyciel oraz wiceprezes firmy Sense Monitoring sp. z o.o. dostarczającej platformę Inteligentny Dach do zarządzania ryzykami dachów płaskich.