Unia
Europejska

POCZTA POLSKA – WER Lisi Ogon

Sektor Hale magazynowe i logistyczne
Użytkownik Poczta Polska S.A
Budynek Węzeł Ekspedycyjno Rozdzielczy
Adres Pocztowa 12, 86-065 Lisi Ogon
Powierzchnia 17 000 m2

Poczta Polska ma jedno z największych portfolio nieruchomościowe w Polsce. Wśród budynków różnego typu jest również sieć dużych Węzłów Ekspedycyjno-Rozdzielczych (WER). Na początku wdrożyliśmy sensory SENSE S-One w budynku o WER Bydgoszcz o powierzchni dachu 17 000 m2. Sama instalacja przebiegła w ekspresowym tempie, co pozwoliło na jej uruchomienie jeszcze w bieżącym sezonie zimowym. Użytkownicy Platformy Inteligenty Dach są też zadowoleni z intuicyjnego interfejsu, który pomaga im trzymać rękę na pulsie.

Nasza współpraca z Pocztą Polską to nieliczny przykład udanej realizacji małego Start-upu z wielką Spółką Skarbu Państwa. Na ten sukces złożyło się kilka czynników techniczno-ekonomicznych, ale przede wszystkim zaangażowanie zespołu Pionu Zarządzania Nieruchomości Poczty Polskiej.

W następnych krokach rozważane jest  wyposażanie  kolejnych budynków logistycznych Poczty Polskiej, dzięki czemu zarządzanie ryzykami dachów płaskich będzie możliwe z poziomu centrali w Warszawie. Docelowo system przyczyni się do oszczędności kosztów utrzymania budynków i sprawi, że staną się one jeszcze bezpieczniejsze dla milionów przesyłek oraz tysięcy ludzi pracujących w Poczcie Polskiej – mówi Andrzej Szymański, Zastępca Dyrektora Zarządzającego Pionu Infrastruktury Poczty Polskiej S.A.