Unia
Europejska
Użytkownik
Zakłady Kablowe Bitner Sp. z o.o.
Budynek
Hala produkcyjna
Adres
ul. Krakowska 2, 32-353 Trzyciąż
Powierzchnia
8200 m2