Unia
Europejska

Jak zainstalować Platformę Inteligentny Dach?


Najwygodniej jest ściągnąć aplikację na telefon, dzięki czemu dostęp do Platformy Inteligentny Dach jest zawsze łatwiejszy. Szczegółowy opis jak zainstalować Platformę znajduje się w instrukcji obsługi dostępnej na naszej stronie.

Zobacz więcej FAQ's