Unia
Europejska

Co to są ugięcia dachu? Czy są one niebezpieczne?


Ugięcia to inaczej deformacje. Każda konstrukcja optymalnie zaprojektowana naturalnie ugina się pod wpływem obciążeń. Bezpieczny zakres ugięć jest ściśle określony w projekcie budowlanym. Podczas użytkowania dachu nie dopuszcza się do przekroczenia tzw. Stanów Granicznych. Ugięcia poniżej ustalonego zakresu nie są niebezpieczne – konstrukcja ma prawo się uginać i się przemieszczać.

Zobacz więcej FAQ's