Unia
Europejska

ADLER PELZER GROUP

Użytkownik HP Polska Sp. z o.o.
Adres Gliwice
Powierzchnia 2 100 m2

Adler Pelzer Group jest w światowej czołówce firm projektujących i produkujących cieplne oraz akustyczne części i systemy dla sektora automotive. Jej głównym celem jest poprawa akustycznych osiągów oraz podniesienie cieplnej wydajności w pojazdach. Firma współpracuje w ramach globalnej sieci czołowych dostawców oraz partnerów biznesowych, działających tak na skalę lokalną, jak i międzynarodową. Każdego dnia dokonywane są zakupy surowców, maszyn, produktów czy narzędzi o łącznej wartości 2,5 miliona euro. Częścią tego olbrzymiego ekosystemu są zakłady produkcyjne i centra logistyczne w całej Polsce.

Polski oddział Adler Pelzer Group zadecydował o rozpoczęciu współpracy z Sense Monitoring, aby wspierać trzy kluczowe obszary działalności firmy.
Przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo pracownikom oraz sprzętom znajdującym się w zakładzie. Używając Platformy Inteligentny Dach ryzyko awarii dachu czy jego zawalenia z powodu zbyt dużego obciążenia zostało zredukowane do minimum. Po drugie, obniżyć koszty eksploatacji dając Zarządcom obiektu możliwość natychmiastowego reagowania w sytuacji pojawienia się czynników zagrażających konstrukcji obiektu. Po trzecie, sprostać wysokim standardom w obszarze codziennej wydajności i płynnego działania firmy, właśnie poprzez tak znaczące obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii.

Wdrożenie Platformy Inteligentny Dach dla Adler Pelzer Group obejmowało dostosowanie Platformy do potrzeb zleceniodawcy, co nastąpiło w ramach obustronnych rozmów oraz wizyt studyjnych. Następnie, zespół Sense Monitoring dokonał montażu czujników oraz konfiguracji Platformy. Finalnym etapem współpracy było przeszkolenie pracowników Adler Pelzer Group z obsługi Platformy Inteligentny Dach.