Unia
Europejska

HART-SM

Sektor Hale produkcyjne
Użytkownik HART-SM
Budynek hala produkcyjna
Adres Żary

Od momentu założenia firmy HART-SM w 1982 roku, cały proces jej rozwoju, budowania rynkowej pozycji oraz zdobywania kolejnych klientów, opierał się o wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Dzięki takiemu podejściu – widocznemu m.in. w regularnie unowocześnianych piecach hartowniczych – HART-SM może dziś produkować szkło hartowane najwyższej jakości. Rozwijana oraz wdrażana od tylu lat polityka innowacyjności stała się już jednym z priorytetów działalności, przekładając się na stałe poszukiwanie rozwiązań wykraczających poza rynkowy standard. Takie rozwiązanie przygotowało Sense Monitoring dla HART-SM.

Jednym z pozytywnych efektów proinnowacyjnego podejścia HART-SM jest właśnie nawiązanie współpracy z polską firmą Sense Monitoring. Efektem tej relacji jest wdrożenie Platformy Inteligentny Dach, czyli autorskiego narzędzia proptech, służącego do zarządzanie bezpieczeństwem dachów płaskich w naszych dwóch halach produkcyjnych. Korzystając z Platformy, zapewniamy naszym pracownikom oraz sprzętom działającym w obu obiektach pełne bezpieczeństwo. Ryzyko awarii dachu zostało znacząco zredukowane poprzez zyskanie przez obsługę techniczną dostępu do kluczowych parametrów, definiujących stan jakości konstrukcji obiektu. Precyzyjne pomiary dotyczące ugięcia dachu oznaczają dla nas możliwość podejmowania z wyprzedzeniem decyzji dotyczących serwisu dachu. Przekładają się również na wydłużenie czasu eksploatacji dachu, wyraźnie obniżając koszty ich utrzymania.

Tym samym, Sense Monitoring dla HART-SM stał się jako rzetelnym, odpowiedzialnym partnerem z obszaru zarządzania przemysłowymi budynkami wielkopowierzchniowymi. Cały okres współpracy HART-SM z reprezentantami Sense Monitoring, począwszy od momentu dostosowania Platformy do naszych potrzeb, przez proces jej wdrożenia, a na etapie szkolenia z jej obsługi kończąc, można ocenić zdecydowanie pozytywnie.