Unia
Europejska

GIMNAZJUM W UJŚCIU

zdjęcie budynku szkoły
Sektor Budynki użyteczności publicznej
Użytkownik Gimnazjum im. Władysława Jagiełły
Budynek Szkoła
Adres Ujście
Powierzchnia 750 m2

Gimnazjum w Ujściu to placówka oświatowa mieszcząca w sobie 11 sal lekcyjnych, w tym 3 pracownie (chemiczna, informatyczna, ruchu drogowego). Uczniowie mogą korzystać także z biblioteki (Interdyscyplinarne Centrum Multimedialne), sali gimnastycznej z zapleczem oraz boiska do piłki ręcznej. Na szkolną infrastrukturę składa się także Orlik z boiskiem do piłki nożnej i piłki siatkowej oraz bieżnia okólna. Dyrekcja szkoły przykłada dużą wagę do poziomu bezpieczeństwa uczniów oraz kadry nauczycielskiej. W Gimnazjum działa monitoring, wejście pilnowane jest przez pracowników obsługi, a nauczyciele pełnią na wszystkich kondygnacjach i boisku szkolnym. Uczniowie są pod stałą opieką pedagoga szkolnego, który w każdej sytuacji służy pomocą, doradztwem i interwencją w rozwiązywaniu problemów młodzieży.

Konsekwentnie wdrażając politykę bezpieczeństwa, dyrekcja Gimnazjum zadecydowała o rozpoczęciu współpracy z Sense Monitoring i skorzystaniu z Platformy Inteligentny Dach. To kompleksowe narzędzie do precyzyjnego pomiaru ugięcia konstrukcji obiektu. Zbierane dane dotyczą parametrów kluczowych dla właściwej eksploatacji dachu płaskiego Gimnazjum. Są one prezentowane za pomocą przystępnych wizualizacji. Dzięki temu, zarządcy placówki mają stały i wygodny dostęp do informacji na temat stanu dachu. Pozwala im to wczesne zapoznanie się z ewentualnym zagrożeniem oraz podjęcie skutecznych działań zapobiegawczych. Stosowanie Platformy Inteligentny Dach przyczynia się także do obniżenia kosztów eksploatacji obiektu, co nie pozostaje bez znaczenia dla budżetu Gimnazjum w Ujściu.

Gimnazjum w Ujściu to kolejny budynek użyteczności publicznej w portfolio Sense Monitoring, jednak pierwszy, którego konstrukcja została w całości wykonana z klejonego drewna. Dzięki świetnym parametrom izolacji drewno klejone wygrywa ze stalą, aluminium czy żelbetem. Dodatkowo do produkcji i eksploatacji zużywa się znacznie mniej energii, a taka konstrukcja pozwala na uzyskanie dużych rozpiętości bez podpór pośrednich.