Unia
Europejska

ALSTOM

Sektor Hale produkcyjne
Użytkownik ALSTOM
Budynek Lakiernia
Adres ALSTOM
Powierzchnia 35 000 m2