Unia
Europejska

Klauzula informacyjna

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez SENSE MONITORING  Sp. z o.o. informacji handlowych, marketingowych za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych a także z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji (e-mail lub SMS/ MMS). Korespondencję elektroniczną proszę kierować na ww. adres poczty elektronicznej.

  1. Administratorem danych osobowych jest SENSE MONITORING  Sp. z o.o. (ul. Zofii Nałkowskiej 11, 38-500 Sanok).
  2. Informujemy, że przesłanie zapytania przez formularz odczytujemy jako Państwa wolę nawiązania z nami współpracy, co uzasadnia przetwarzanie Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Państwa dane podane w formularzu i treści zapytania będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia Państwu odpowiedzi.
  3. Natomiast udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest podstawą do przetwarzania danych osobowych, wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik może w każdym przypadku wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wyrażenie takiej woli w postaci wiadomości mailowej do Administratora, bądź w formie tradycyjnego listu na adres siedziby Administratora. Jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  4. Szczegóły dotyczące wykorzystywania przez Administratora danych osobowych, w tym sposób, podstawa prawna i czas przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych poprzez formularz oraz ewentualni odbiorcy tych danych, przysługujące uprawnienia właścicieli praw zostały przedstawione w POLITYCE PRYWATNOŚCI. Zachęcamy do zapoznania się z nią.