Unia
Europejska

Kto wyznacza lokalizację punktów pomiarowych?


Ilość oraz rozmieszczenie punktów pomiarowych jest niezwykle ważna aby system monitoringu dostarczał odpowiednie informacje. Firma Sense Monitoring posiada własne know how w zakresie pracy konstrukcji dachu – nasi eksperci analizują dokumentację projektową i dobierają optymalną liczbę sensorów w miejscach najbardziej miarodajnych dla danego dachu. Dla budynków istniejących robimy również wywiad z użytkownikiem aby lepiej poznać historię użytkowania budynku. Niekiedy lokalizację punktów pomiarowych wyznacza projektant konstrukcji.

Zobacz więcej FAQ's