Unia
Europejska

Kto jest odpowiedzialny za prawidłowe ustalenie poziomów powiadomień?


Maksymalne ugięcie konstrukcji dachu najczęściej jest podane w projekcie budowlanym. Podczas parametryzacji systemu każdorazowo konsultujemy się z projektantem – autorem projektu danego budynku, aby potwierdzić prawidłowe wartości ugięć dopuszczalnych. W przypadku gdy budynek nie posiada dokumentacji, zlecana jest ekspertyza budowlana.

Zobacz więcej FAQ's