Unia
Europejska

Kiedy będę mieć dostęp do Alertów Pogodowych?


Alerty Pogodowe są jednym z dodatkowych modułów w aplikacji Platforma Inteligenty Dach. Użytkownicy pakietu Professional mają do nich stały dostęp, natomiast użytkownicy pakietu Basic lub pakietu Standard musza ją wykupić. W tym celu należy wypełnić formularz na naszej stronie.

Zobacz więcej FAQ's