Unia
Europejska

Jakie powiadomienia wysyła system Sense S-One?


System Sense S-One wysyła powiadomienia tylko w przypadku przekroczeń ustalonych poziomów alarmowych. Są to krótkie wiadomości SMS-owe oraz e-mail z informacją o obecnym stanie danego sensora.

Zobacz więcej FAQ's