Unia
Europejska

Jak szybko mogę zainstalować system w moim budynku?


Instalacja trwa od kilku godzin do kilku dni w zależności od wielkości budynku oraz stopnia skomplikowania montażu. Przykładowo dla budynku 10 000 m2 montaż 10 sensorów trwa 2-3 dni.

Zobacz więcej FAQ's