Unia
Europejska

Jak odbywa się montaż sensorów?


Sensory oraz tarcze pomiarowe są montowane pod dachem. Sensor znajduje się w miejscu podparcia mierzonego elementu – np. na słupie. Natomiast tarcza jest umieszcza w miejscu największego ugięcia – zazwyczaj w środku rozpiętości dźwigarów lub płatwi.

Zobacz więcej FAQ's