Unia
Europejska

Czy jest uzasadniony montaż monitoringu konstrukcji w nowych budynkach?


Nowe konstrukcje są zaprojektowane optymalnie ze względu na zużycie stali. Stąd ich bezpieczne utrzymanie wymaga wysokiej kultury technicznej. System Sense S-One dostarcza informacji nt. pracy konstrukcji od początku życia budynku. Pozwala to nauczyć się jego pracy i odpowiednio reagować przed wystąpieniem stanów krytycznych. Każdy system alarmowy ogranicza skutki niebezpieczeństwa: np. system sygnalizacji pożarowej. Podobnie w przypadku systemu monitoringu konstrukcji ograniczone są skutki zjawisk atmosferycznych lub starzenia się konstrukcji. Obniżenie ryzyka dla ubezpieczyciela wpływa na obniżenie stawek za ubezpieczenie.

Zobacz więcej FAQ's