Unia
Europejska

Czy firma Sense zmienia oprogramowanie wraz z pojawianiem się i rozwojem nowszych technologii?


Jesteśmy producentem całego systemu i ciągle go doskonalimy. Aktualizacje odbywają się w sposób zdalny nieodpłatnie w trakcie trwania umowy serwisowej.

Zobacz więcej FAQ's