Unia
Europejska

Co to jest monitoring konstrukcji i dlaczego jest on potrzebny?


Monitoring konstrukcji to nic innego jak kontrola ustalonych parametrów w sposób systematyczny. W ten sposób można się dowiedzieć jak pracuje konstrukcja pod wpływem obciążeń, czasu, zmian atmosferycznych. Wyniki z obserwacji dostarczają wiedzę na temat bezpiecznego użytkowania budynku, koniecznych serwisów, zapobiegania skutkom przeciążeń.

Zobacz więcej FAQ's