Unia
Europejska

Co należy zrobić kiedy dostanę wiadomość o przekroczeniu ostatniego poziomu ?


Sposób reagowania na powiadomienia o pracy konstrukcji są ustalane w wewnętrznym regulaminie każdego użytkownika budynku. W przypadku przekroczenia 80% dopuszczalnego ugięcia dachu, zaleca się odśnieżanie budynku. Każda decyzja musi być dodatkowo podparta wiedzą nt. czasu mobilizacji ekipy odśnieżającej oraz prognozy pogody.

Zobacz więcej FAQ's