Unia
Europejska

Co jest potrzebne aby uruchomić system Sense S-One?


Wystarczy zasilanie z typowego gniazda 230V oraz zasięg sieci GSM 2G.

Zobacz więcej FAQ's