Sense Monitoring zostało partnerem Areny Produkcji (nowy termin)
Sense Monitoring zostało partnerem Areny Produkcji (nowy termin)

Sense Monitoring zostało partnerem Areny Produkcji (nowy termin)

Author : Tomasz Dudek

17 czerwca 2020r. we Wrocławiu odbędzie się już VII edycja konferencji Arena Produkcji organizowanej przez wydawnictwo Eurologistics. Nasza firma została Partnerem tego wydarzenia. Zapraszamy do Wrocławia.

Czytaj więcej

Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. Idąc za słowami Heraklita z Efezu podąża wiele firm, a jak wiadomo motywacji do zmian nie brakuje. Nie są nimi tylko wymogi Klientów, pogoń za konkurencją lecz głównie stały proces zmierzający do poprawy swoich produktów i usług oraz kultury organizacyjnej.

Jako partner wydarzenia od początku działalności wpisujemy się w ten nurt i codziennie pracujemy nad jakością i ulepszaniem dostarczanego przez nas systemu do zarządzania ryzykami dachów płaskich.

Arena Produkcji to konferencja która rokrocznie zyskuje coraz większe uznanie wśród jej uczestników, ma na celu zgromadzenie i zintegrowanie menedżerów firm produkcyjnych oraz ekspertów związanych ze środowiskiem produkcji i otoczeniem fabryk.

Tematem przewodnim konferencji pozostaje transformacja biznesu. Motywacja stojąca za zmianami zachodzącymi w fabrykach może mieć źródła wewnątrz lub na zewnątrz firmy. Część organizacji musi dostosować się do wymogów swoich klientów lub też gonić za konkurencją, Dla innych transformacja to naturalny proces, wynikający z nieustannego dążenia do poprawy swoich działań i kultury organizacyjnej. Nie brakuje też jednak takich firm, dla których gruntowne zmiany nie są już opcją, ale jedynym sposobem na wyjście z patowej sytuacji, w jakiej postawiły je trudna sytuacja na rynku pracy, rosnące koszty czy też nadchodząca recesja.

Na przykładzie doświadczeń szeregu producentów jasno widać, że nie każda zmiana daje takie efekty, jakich się spodziewano. Tym bardziej warto przybyć do Wrocławia i przekonać się, co zrobili już pionierzy produkcyjnej transformacji, jakie działania okazują się wysoce skuteczne oraz gdzie kryją się źródła oszczędności. Spotkania w szerokim gronie ekspertów i reprezentantów firm produkcyjnych, dzielących się swoimi doświadczeniami z różnych branż, zwiększają szanse na wybranie właściwej drogi działania. Dlatego też, prócz dbania o atrakcyjną tematykę części plenarnej, organizatorzy dużą wagę przywiązują do zapewnienia okazji do kameralnych spotkań, podczas których można szerzej podyskutować o wybranych zagadnieniach.

Arena Produkcji ma wspomóc uczestników w poradzeniu sobie z takimi zagadnieniami jak optymalizacja procesów w fabryce, mądre i skuteczne wykorzystywanie nowoczesnych technologii, rozwój umiejętności menedżerskich czy też umiejętne tworzenie synergii między działalnością fabryki a całym łańcuchem dostaw.

W trakcie sesji plenarnej będziemy mówili min o zastosowani predykcji w utrzymanie ruchu. Przewidywania awarii i zapobieganie ich występowaniu z wyprzedzeniem to jedna z największych korzyści, jakie otwiera przed fabrykami Przemysł 4.0. Zbieranie danych, ich automatyczna analiza z pomocą algorytmów sztucznej inteligencji a także odpowiednie działania są w stanie niemal w całości wyeliminować problem, jaki stanowią przestoje produkcyjne.

Podsumowując: wiele ciekawych wystąpień i prelekcji oraz spora dawka networkingu. Warto więc się wybrać do Wrocławia. Zapowiada się ciekawy dzień.

Link to source: https://www.arenaprodukcji.pl