SENSE Monitoring - Poczta Polska S.A
Sektor Magazyny
Użytkownik: Poczta Polska S.A
Budynek: Węzeł Ekspedycyjno Rozdzielczy
Adres: Pocztowa 12, 86-065 Lisi Ogon
Powierzchnia: 16 000 m2