Sektor Warehouses
User: Poczta Polska S.A
Building: Węzeł Ekspedycyjno Rozdzielczy
Address: Pocztowa 12, 86-065 Lisi Ogon
Area: 16 000 m2