SENSE Monitoring - FAQ

FAQ

 • Co to jest monitoring konstrukcji i dlaczego jest on potrzebny?

  Monitoring konstrukcji to nic innego jak kontrola ustalonych parametrów w sposób systematyczny. W ten sposób można się dowiedzieć jak pracuje konstrukcja pod wpływem obciążeń, czasu, zmian atmosferycznych. Wyniki z obserwacji dostarczają wiedzę na temat bezpiecznego użytkowania budynku, koniecznych serwisów, zapobiegania skutkom przeciążeń.

 • Co to są ugięcia dachu? Czy są one niebezpieczne?

  Ugięcia to są inaczej deformacje. Każda konstrukcja optymalnie zaprojektowana naturalnie się ugina pod wpływem obciążeń. Zakres ugięć jest ściśle określony w projekcie budowlanym. Podczas użytkowania dachu nie dopuszcza się do przekroczenia tzw. Stanów Granicznych. Ugięcia poniżej ustalonego zakresu nie są niebezpieczne - konstrukcja ma prawo pracować.

 • W jakich budynkach ma zastosowanie monitoring konstrukcji Sense S-One?

  System Sense S-One ma zastosowanie w każdym budynku z dachem płaskim (Hale Magazynowe, Hale produkcyjne, Markety, Galerie handlowe, Obiekty sportowe, Hale widowiskowe)

 • Jak odbywa się montaż sensorów?

  Sensory oraz tarcze pomiarowe są montowane pod dachem. Sensor znajduje się w miejscu podparcia mierzonego elementu - np. na słupie. Natomiast tarcza jest umieszcza w miejscu największego ugięcia - zazwyczaj w środku rozpiętości dźwigarów lub płatwi.

 • W jaki sposób dowiem się że mój dach nadmiernie się ugina?

  Zanim dach się ugnie nadmiernie, system prześle powiadomienia drogą SMS i e-mail o przekroczeniu kolejnych poziomów alarmowania (50%, 70%, 100%). W wiadomości e-mail znajduje się komunikat o aktualnym ugięciu dachu oraz link do potwierdzenia odczytania wiadomości.

 • Jak często są wykonywane pomiary?

  System Sense S-One został opracowany tak aby dostarczać maksymalnie dużo informacji nt konstrukcji dachu nawet podczas gwałtownych zjawisk np. nawałnic. Dlatego pomiar odbywa się automatycznie co 3 minuty. Dla specyficznych potrzeb pomiar może być również wykonywany co kilka sekund.

 • Kto wyznacza lokalizację punktów pomiarowych?

  Ilość oraz rozmieszczenie punktów pomiarowych jest niezwykle ważna aby system monitoringu dostarczał odpowiednie informacje. Firma Sense Monitoring posiada własne know how w zakresie pracy konstrukcji dachu - nasi eksperci analizują dokumentację projektową i dobierają optymalną liczbę sensorów w miejscach najbardziej miarodajnych dla danego dachu. Dla budynków istniejących robimy również wywiad z użytkownikiem aby poznać historię użytkowania. Niekiedy punktu pomiarowe wyznacza projektant konstrukcji.

 • Kto jest odpowiedzialny za prawidłowe ustalenie poziomów powiadomień?

  Maksymalne ugięcie konstrukcji dachu jest podane w projekcie budowlanym. Podczas parametryzacji systemu każdorazowo konsultujemy się z projektantem - autorem projektu danego budynku, aby potwierdzić prawidłowe wartości ugięć dopuszczalnych. W przypadku gdy budynek nie posiada dokumentacji, zlecana jest ekspertyza budowlana.

 • Co to jest cyfrowa stabilizacja wiązki laserowej?

  Konstrukcje wrażliwe na przechylenia (np. od porywów wiatru) mogą powodować chwilowe wytrącenie wiązki laserowej z jej osi celowej. Aby pomiary miały większą stabilność dla tego typu konstrukcji stosujemy cyfrową stabilizację wiązki za pomocą inklinometrów. Inklinometr - inaczej przechyłomierz, mierzy aktualną zmianę kąta lasera i wprowadza korektę do wyniku pomiaru ugięcia.

 • Jakie są przepisy budowlane w zakresie stosowania monitoringu konstrukcji?

  Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Paragraf 204 [Stany graniczne nośności i przydatności do użytkowania] ust. 7 Budynki użyteczności publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi do przebywania znacznej liczby osób, takie jak: hale widowiskowe, sportowe, wystawowe, targowe, handlowe, dworcowe powinny być wyposażone, w zależności od potrzeb, w urządzenia do stałej kontroli parametrów istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji, takich jak: przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w konstrukcji.